Pisanie prac licencjackich z Marketingu

Pisanie prace licencjackich z Marketingu – temat badań rynkowych

Pisanie prac licencjackich z Marketingu to często bardzo ciężkie zadanie. Szczególnie ciężko wybrać odpowiedni temat. W poniższym artykule zaproponujemy temat: “Rola badań rynku we Franchisingu”. Jest to temat bardzo ciekawy i użyteczny. Dobrze przeprowadzone badania rynkowe pozwalają uniknąć utraty dużej ilości pieniędzy, a nieraz dorobku całego życia. Badania rynkowe powinny być podstawą każdego dobrego planowania biznesowego, niestety nie zawsze w praktyce biznesowej się o tym pamięta.

Najpierw należy rozpocząć pracę od rozdziału teoretycznego, w którym trzeba w zdefiniować pojęcie badań rynkowych. Ogólnie można je zdefiniować jako zespół czynności, które polegają na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, aktualnym stanie na rynku oraz tendencjami, które go dotyczą. Ich głównym celem jest zdobycie informacji o tendencjach, które kształtują się na rynku. Badania rynku stanowią część badań marketingowych.

Badania rynkowe można podzielić ze względu na wiele różnych kryteriów. Ogólnie można te badania podzielić na pierwotne oraz wtórne. Badania pierwotne to te, które wykorzystują dane, które są realizowane na użytek danego badania. Badania wtórne odnoszą się do reinterpretacji danych powstałych wcześniej.

Badania rynkowe są przydatne zwłaszcza we Franchisingu. Zanim otworzymy jakąkolwiek działalność, warto przeprowadzić te badania. Jeśli np. chcemy otworzyć działalność w galerii handlowej, to następnie warto sprawdzić taki parametr jak frekwencja w danej lokalizacji. Po jej zbadaniu będziemy mieć szerszy obraz ryzyka, które wiąże się z otwarciem działalności w tym wybranym miejscu. Prostą i praktyczną formą badań rynku jest gromadzenie danych np. z urzędów statystycznych, gazet, internetu czy też rozmów z innymi najemcami.

Rozdział drugi powinien być już mocno praktyczny. Warto tu przedstawić przykłady własnych badań rynkowych. Mogą to być np. badania, które przeprowadzilibyśmy, gdybyśmy chcieli np. otworzyć kawiarnię w galerii handlowej. Naturalnie działałaby ona w ramach sieci franczyzowej. W tym rozdziale trzeba by pokazać konkretne badania rynkowe, które wskazywałyby, że otwarcie takiej działalności miałoby sens lub nie.

Rozdział trzeci powinien być już konkretnym podsumowaniem pracy. Należy tu pokazać, jak nasze badania rynku, wpływają na konkretną decyzję biznesową, którą można by podjąć. Innymi słowy, należy wskazać jaką decyzję należy podjąć, na podstawie przeprowadzonych badań rynku.

Pisanie prac licencjackich z Marketingu – refleksje.

Pisanie prac licencjackich z Marketingu jest przez część studentów traktowane jako zło konieczne. A szkoda. Umiejętność przeprowadzania badań rynkowych może być kluczowa dla sukcesu naszych przedsięwzięć. Dobrze wykonane badania rynkowe dają szansę na uniknięcie ciężkich, srogich biznesowych porażek.

Epic Marketers

Jesteśmy legalnie działającą firmą, która z sukcesami pomaga w pisaniu prac dyplomowych z marketingu i innych przedmiotów od lat. Mamy bogate doświadczenia i liczne osiągnięcia. Skontaktuj się z nami, a osiągniesz sukces!


Dodaj komentarz